510 571 522 biuro@eco-orlic.pl

Utylizacja odpadów – Śląsk, Katowice, Chorzów

Utylizacja odpadówProblem produkcji olbrzymich ilości odpadów oraz ich negatywnego wpływu na środowisko już od dziesięcioleci zajmuje ekologów, w dzisiejszych czasach docierając do punktu krytycznego. W tym momencie ludzie jako główni winowajcy muszą zadbać o otoczenie, w którym żyją i neutralizować skutki swoich działań przemysłowych. Na szczęście rozwój technologiczny pozwala nam nie tylko coraz więcej produkować, ale także radzić sobie z pozostałościami poprodukcyjnymi, odpadami budowlanymi i wszelkimi innymi, unieszkodliwiać je i wykorzystywać ponownie. Jesteśmy firmą korzystającą z „czystych” technik utylizacji odpadów, a więc takich, których stosowanie w żadnym lub bardzo niewielkim stopniu – w porównaniu do szkód środowiskowych wyrządzanych rozkładem produktów zbędnych na składowiskach śmieci – zagraża środowisku.

Dbamy o środowisko, w którym żyjemy

Oferujemy naszym klientom profesjonalną usługę utylizacji odpadów dostosowywaną do typu dostarczanych pozostałości. Zgodnie z przepisami Unii Europejskiej zawartymi w dyrektywie dotyczącej gospodarki odpadami najważniejszym celem firm takich jak nasza jest recykling surowców wtórnych oraz maksymalizacja wykorzystania odpadów we wszystkich możliwych zastosowaniach. Stosując się do tych postanowień, redukujemy liczbę skażających komponenty środowiska pozostałości i robimy użytek z produktów powstałych w procesie ich odzysku. Jedynie szczególnie toksyczne, nienadające się do ponownego wykorzystania odpady poddawane są procesowi całkowitego unieszkodliwiania.

Istnieje wiele technik utylizacji odpadów, które pozwalają usunąć z otoczenia groźne substancje. Korzystanie z tych metod w odpowiedni, pozostający w zgodzie z regulacjami Unii Europejskiej sposób gwarantuje pozbywanie się uciążliwych dla środowiska produktów w sposób całkowicie bezpieczny.

Zarządzaj odpadami świadomie

Jako przedsiębiorca bądź osoba prywatna chcąca pozbyć się uciążliwych dla środowiska produktów, zrób to świadomie i zgodnie z obowiązującymi w krajach członkowskich Unii Europejskiej przepisami. Siedziba Eco-Orlic mieści się w Chorzowie, jednak nasza utylizacja odpadów jest usługą kierowaną także do klientów z Katowic i całego województwa śląskiego. Wszystkich zainteresowanych podjęciem współpracy zapraszamy do zapoznania się z zakładką, w której wymienione zostały wszystkie typy przyjmowanych przez nas produktów zbędnych oraz do kontaktu. Gwarantujemy atrakcyjne, ustalane indywidualnie z klientem i dostosowywane do jego potrzeb ceny, a także fachową, sprawną obsługę.