510 571 522 biuro@eco-orlic.pl

Przetwarzanie odpadów – Śląsk, Katowice, Chorzów, Sosnowiec, Bytom, Ruda śląska, Dąbrowa górnicza, Gliwice, Jaworzno, Mysłowice, oraz Tychy, Zabrze

Przetwarzanie odpadów - plastikW Eco-Orlic świadczymy kompleksowe usługi z zakresu gospodarki odpadami obejmujące przetwarzanie odpadów, unieszkodliwianie i rekultywację metodami bezpiecznymi dla środowiska naturalnego. Swoją ofertę kierujemy przede wszystkim do małych, średnich i dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie Sosnowca, Katowic, Chorzowa czy Rudy Śląskiej.

Ilość produkowanych w dzisiejszym świecie odpadów stanowi poważne zagrożenie dla naszego otoczenia. Zdajemy sobie z tego sprawę i dlatego korzystamy z ekologicznych metod ich przetwarzania. Wiele produktów ubocznych powstających w procesie produkcji bądź będących efektem innej działalności człowieka zalega na wysypiskach śmieci, a rozkładając się, prowadzi do skażenia komponentów środowiska – powietrza, gleb, wody. Aby zapobiec szkodliwemu oddziaływaniu odpadów, konieczne jest ich przetwarzanie, a więc poddawanie procesom odzysku, dającym możliwość ponownego wykorzystania zbędnych produktów lub ich unieszkodliwienia, jeżeli nie nadają się do dalszego użytku.

Odzysk surowców a ich unieszkodliwianie

Zgodnie z założeniami dyrektywy obowiązującej w państwach członkowskich Unii Europejskiej i dotyczącej kwestii gospodarowania odpadami, nasze przedsiębiorstwo przede wszystkim stara się przygotowywać zbędne produkty do ponownego wykorzystania i recyklingu. Naszym priorytetem jest ochrona środowiska naturalnego, dlatego stosujemy wyłącznie ekologiczne, w żaden sposób niezagrażające otoczeniu techniki przetwarzania odpadów.

Siedziba Eco-Orlic znajduje się w Chorzowie, jednak do współpracy zapraszamy nie tylko chorzowskie przedsiębiorstwa. Nasze usługi kierowane są także do klientów z Katowic i całego województwa śląskiego (m.in. Bytom, Chorzów, Dąbrowa górnicza, Gliwice, Jaworzno, Mysłowice, Ruda śląska, Sosnowiec, Tychy, Zabrze). Zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z pełną listą odpadów, których przetwarzaniem się zajmujemy w zakładce „Typy przyjmowanych odpadów” oraz do kontaktu – telefonicznego, mailowego bądź osobistego.

Działamy m.in. na terenie miast:

 • Bytom
 • Chorzów
 • Dąbrowa górnicza
 • Gliwice
 • Jaworzno
 • Katowice
 • Mysłowice
 • Ruda śląska
 • Sosnowiec
 • Tychy
 • Zabrze