510 571 522 biuro@eco-orlic.pl

Przyjmowanie odpadów – Śląsk, Katowice, Chorzów, Mysłowice, Bytom, Dąbrowa górnicza, Gliwice, Sosnowiec Jaworzno, Ruda śląska, Tychy, Zabrze

Przyjmowanie odpadów w workuJesteśmy firmą, która pozwoli Twojemu przedsiębiorstwu świadomie zarządzać produkowanymi przez nie odpadami niezależnie od ich rodzaju. Odpowiednia gospodarka produktami ubocznymi jest kwestią niezwykle ważną dla kondycji środowiska naturalnego i ściśle uregulowaną prawnie. Zdajemy sobie z tego sprawę i wszelkie swoje działania prowadzimy w zgodzie z przepisami ustanowionymi przez Unię Europejską i obowiązującymi we wszystkich państwach członkowskich wspólnoty. Głównym postanowieniem wspomnianych regulacji jest zapobieganie powstawaniu odpadów, a w drugiej kolejności ich przetwarzanie oraz – w sytuacjach ostatecznych – unieszkodliwianie. My zajmujemy się przede wszystkim przyjmowaniem odpadów i przygotowywaniem do procesów przetwarzania umożliwiających ich ponowne wykorzystanie.

Kto może skorzystać z naszych usług?

Do skorzystania z usług Eco-Orlic zachęcamy przedsiębiorstwa z większości branż, których działalność wiąże się z powstawaniem odpadów. Pełna lista produktów ubocznych, które składujemy i przetwarzamy, widnieje w odpowiedniej zakładce na naszej stronie internetowej. Oferowane przez nas usługi mają charakter kompleksowy – korzystamy ze specjalnych kontenerów o dobieranej w zależności od potrzeb pojemności oraz z pojazdów umożliwiających bezpieczny i sprawny transport różnego rodzaju odpadów. Po dotarciu do siedzimy Eco-Orlic w Chorzowie są one segregowane i selekcjonowane, a następnie przygotowywane do procesu przetwarzania, jeżeli istnieje możliwość ponownego ich wykorzystania lub unieszkodliwiania, gdy ich powtórne użycie jest niemożliwe, a odpady zagrażają środowisku naturalnemu.

Środowisko jest dla nas najważniejsze

Nie bez powodu nazwaliśmy naszą firmę Eco-Orlic. Głównym celem jej powstania była chęć ochrony otaczającego nas świata przed wciąż rosnącą ilością produkowanych przez człowieka odpadów oraz rozwiązania problemu zaśmiecenia Ziemi. Stosowane przez nas metody przetwarzania zbędnych produktów zapobiegają ich szkodliwemu oddziaływaniu na środowisko naturalne oraz skażeniu jego komponentów – powietrza, gleb i wody. Stosujemy się do rygorystycznych postanowień dyrektywy Unii Europejskiej dotyczącej gospodarki odpadami i wykorzystujemy najnowocześniejsze, najmniej szkodliwe techniki zarządzania nimi.

Siedzibą naszej firmy jest Chorzów, jednak do skorzystania z usługi przyjmowania odpadów zachęcamy także klientów z Katowic i całego województwa śląskiego (m.in. Bytom, Chorzów, Dąbrowa górnicza, Gliwice, Jaworzno, Mysłowice, Ruda śląska, Sosnowiec, Tychy, Zabrze). W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy dostępni pod podanymi w zakładce „Kontakt” numerem telefonu, mailem oraz adresem.

 

Działamy m.in. na terenie miast:

 • Bytom
 • Chorzów
 • Dąbrowa górnicza
 • Gliwice
 • Jaworzno
 • Katowice
 • Mysłowice
 • Ruda śląska
 • Sosnowiec
 • Tychy
 • Zabrze