510 571 522 biuro@eco-orlic.pl

Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych

rekultywacja terenów poeksploatacyjnychZagadnienia ochrony środowiska przyrodniczego zyskują na znaczeniu. Zajmują istotne miejsce nie tylko w debacie publicznej, ale też w formalnych zapisach prawa oraz dokumentach strategicznych podmiotów wdrażających idee społecznej odpowiedzialności biznesu. Traktowane są jako obowiązek przedsiębiorstw w zachowaniu dóbr wspólnych. Obecnie prowadzone są szeroko działania rewitalizacyjne obszarów przekształconych przez przemysłową aktywność człowieka, wynikające m.in. z obowiązków określonych w art. 126. Ustawy: Prawo ochrony środowiska.

Intensywne górnictwo i wieloletnie prace wydobywcze przyczyniły się do powstania terenów zaklasyfikowanych jako zdegradowane biologicznie, z poważnie naruszonymi ekosystemami. Dewastacja tych obszarów jest odwracalna. Od lat oferujemy kompleksowe usługi, wpisujące się w projekty rekultywacji terenów poeksploatacyjnych, nadając im wysokie walory użytkowe. Zgodnie z określonymi przez zleceniodawcę warunkami prowadzimy działania zorientowane na przywrócenie ziem do produkcji rolnej, leśnej lub też innej działalności, w tym rekreacyjnej lub urbanistycznej.

Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych – nasze kompetencje

Legitymujemy się wysokimi kompetencjami w zakresie rekultywacji terenów poeksploatacyjnych. Dzięki inwestycjom w nowoczesne zaplecze technologiczno-organizacyjne, sprawowaniu rygorystycznego nadzoru jakościowego oraz zatrudnianiu doświadczonego personelu o wysokich kompetencjach oferujemy najwyższy poziom obsługi.  W czynnościach rekultywacyjnych opieramy się wyłącznie na dopracowanych procesowo rozwiązaniach i dobrej klasy produktach chemicznych i instalacyjnych. Stawiamy na doskonałość usług i indywidualne podejście do potrzeb zleceniodawcy. Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych ma charakter etapowy. Opierając się na określonych przez zleceniodawcę wytycznych, przeprowadzamy rekultywację techniczną  z pracami nad ukształtowaniem rzeźby terenu, poprawą stosunków wodnych, odbudową aktywnej biologicznie warstwy gleby i stworzeniem infrastruktury drogowej. Zajmujemy się całościowo systemami nawadniania, zakładaniem trawników i sadzeniem roślin. Uczestniczyliśmy w projektach, dzięki którym atrakcyjność krajobrazowa i klasa gleb stały się wyższe niż przed uruchomieniem przedsięwzięć wydobywczych.  Pomagamy firmom w wypełnieniu ich zobowiązań oraz budowaniu pozytywnego wizerunku, sami przestrzegając zasad etyki i profesjonalizmu.

Proponujemy usługi obejmujące rekultywację trenów poeksploatacyjnych dla firm z województwa śląskiego, zajmujących się działalnością górniczą i przemysłową.

Działamy m.in. na terenie miast:

 • Bytom
 • Chorzów
 • Dąbrowa górnicza
 • Gliwice
 • Jaworzno
 • Katowice
 • Mysłowice
 • Ruda śląska
 • Sosnowiec
 • Tychy
 • Zabrze