510 571 522 biuro@eco-orlic.pl

Utylizacja odpadów budowlanych – Śląsk, Katowice, Chorzów

Utylizacja odpadów budowlanychW grupie odpadów ogólnie nazywanych budowlanymi znajdują się produkty o bardzo zróżnicowanych właściwościach. Są to materiały będące pozostałościami po różnego rodzaju pracach budowlanych, remontach i rozbiórkach budynków. Zaliczamy do nich gruz betonowy, ceglany, ceramiczny i asfaltowy, ziemię, kamienie, żwir, drewno, szkło, tworzywa sztuczne, złomy metaliczne, pokrycia dachowe i wiele innych. Odpady tego typu wymagają utylizacji, czyli przetworzenia, bez którego składowane skażają otoczenie wydzielanymi w procesie rozkładu substancjami. Uwalnianie się toksycznych związków do powietrza, gleb i wody ma negatywny wpływ na środowisko naturalne, uniemożliwia życie wielu gatunków flory, zagraża faunie, w tym również ludziom.

Przetwarzanie produktów zbędnych

W trakcie prac budowlanych powstaje wiele odpadów, z których nie wszystkie muszą być całkowicie unieszkodliwiane, czyli doprowadzane do takiego stanu, w którym ich wpływ na środowisko pozostaje neutralny i doszczętnie niszczone. Obowiązkiem spoczywającym na firmach takich jak nasza jest przede wszystkim recykling pozostałości, jeżeli tylko istnieje taka możliwość. W związku z tym oferujemy utylizację odpadów budowlanych polegającą na ich przetwarzaniu i przygotowywaniu do ponownego użytku.

Działamy zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, której organy przygotowały dyrektywę dotyczącą gospodarki odpadami. Jej głównym postanowieniem jest dążenie do zmniejszenia skali produkcji odpadów wszelkiego rodzaju, a kolejnymi świadome gospodarowanie pozostałościami oraz dążenie do wykorzystania ich we wszystkich możliwych zastosowaniach. Procesy przetwarzania objęte są regulacjami, do których firma oferująca utylizację odpadów budowlanych i innych ma obowiązek się stosować. Przestrzeganie ustalonych kryteriów gwarantuje gospodarkę pozostałościami w sposób niezagrażający środowisku naturalnemu.

Odbiór odpadów

Siedziba naszej firmy znajduje się w Chorzowie, jednak utylizacja odpadów budowlanych jest usługą kierowaną także do klientów z Katowic i całego Śląska. Oprócz samego przetwarzania pozostałości po budowach, pracach remontowych czy rozbiórkach, oferujemy także ich transport. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do kontaktu w celu ustalenia terminu podstawienia i odbioru kontenerów lub – w przypadku bardzo dużej ilości odpadów – organizacji innej formy transportu. Gwarantujemy atrakcyjne, ustalane indywidualnie z klientem ceny.