510 571 522 biuro@eco-orlic.pl

Rekultywacja terenów poprzemysłowych, zdegradowanych – Śląsk, Katowice, Chorzów, Bytom, Dąbrowa górnicza, Gliwice, Jaworzno, Mysłowice, Ruda śląska, Tychy, Zabrze

Rekultywacja terenów poprzemysłowychJedną z usług świadczonych przez naszą firmę jest rekultywacja odpadów oraz terenów zdegradowanych na terenie aglomeracji śląskiej. Działamy w ochronie środowiska naturalnego, wykorzystując nowoczesne, propagowane przez Unię Europejską i skuteczne metody przetwarzania produktów zbędnych powstających w wyniku procesów produkcyjnych oraz przywracając właściwości użytkowe i przyrodnicze terenom zniszczonym przez działalność przemysłową człowieka.

Według prawa rekultywacja terenów poprzemysłowych powinna odbyć się w ciągu 4 lat od zaprzestania eksploatacji gruntów w celach pozarolniczych. W rzeczywistości jednak niewielu użytkowników odpowiedzialnych za zniszczenie i wykorzystywanie gleby przestrzega tego przepisu, na czym cierpi przede wszystkim środowisko naturalne. Nasza działalność obejmuje zabiegi techniczne oraz biologiczne, dzięki którym tereny zdegradowane mogą odzyskać użyteczność gospodarczą.

Przywracamy środowisku dawne właściwości

Przed rozpoczęciem rekultywacji terenów zdegradowanych dokładnie badamy przyczyny i skutki zniszczeń i ustalamy, w jaki sposób dany obszar ma zostać zagospodarowany. Na podstawie tych ustaleń możemy zaplanować prace, na które składa się ukształtowanie rzeźby terenu, uzyskanie takich właściwości fizycznych i chemicznych gleby, które umożliwiałyby życie roślinom oraz organizmom glebowym, uregulowanie stosunków wodnych, a następnie wprowadzenie roślinności pionierskiej zdolnej przetrwać nawet w bardzo złych warunkach i dzięki zachodzącym w ziemi naturalnym procesom przygotowującą glebę dla bardziej wymagających gatunków.

Tego rodzaju działania pozwalają na przywrócenie terenom przemysłowym właściwości użytkowych i krajobrazowych, co dotyczy również najbardziej zanieczyszczonych obszarów – składowisk odpadów. W związku z dążeniami Unii Europejskiej do ograniczenia, a docelowo całkowitego zaniechania składowania odpadów po przetworzeniu nadających się do ponownego użytku, coraz więcej wysypisk śmieci jest zamykanych. Tereny te, skażone toksycznymi substancjami wydzielanymi przez rozkładające się odpady wymagają gruntownej rekultywacji. W tym przypadku jest to proces wyjątkowo trudny i wieloetapowy, jednak dzięki naszej wiedzy i profesjonalnemu podejściu możliwy do zakończenia sukcesem.

Wszystkich zainteresowanych rekultywacją składowisk odpadów lub innych terenów zdegradowanych w Chorzowie, Katowicach i całym województwie śląskim (m.in. Bytom, Chorzów, Dąbrowa górnicza, Gliwice, Jaworzno, Katowice, Mysłowice, Ruda śląska, Sosnowiec, Tychy, Zabrze) serdecznie zapraszamy do kontaktu z naszą firmą Eco-Orlic.

 

Działamy m.in. na terenie miast:

 • Bytom
 • Chorzów
 • Dąbrowa górnicza
 • Gliwice
 • Jaworzno
 • Katowice
 • Mysłowice
 • Ruda śląska
 • Sosnowiec
 • Tychy
 • Zabrze