510 571 522 biuro@eco-orlic.pl

Rekultywacja terenów zdegradowanych – Śląsk, Katowice, Chorzów, Bytom, Dąbrowa górnicza, Gliwice, Jaworzno, Mysłowice, Ruda śląska, Tychy, Zabrze

W konsekwencji działalności górniczej dochodzi do degeneracji terenów, na których prowadzone są prace eksploatacyjno-wydobywcze. Zdewastowane systemy ekologiczne mogą być jednak odbudowane. Dzięki procesowi rekultywacji terenów zdegradowanych nadaje się im w pełni użytkowy charakter. Obszary te mogą być poddane rewitalizacji w kierunku leśnym, rolnym lub urbanistycznym i rekreacyjnym. Często po zamknięciu działalności górniczej obszary zdegradowane mają ciekawszą rzeźbę krajobrazową i urozmaicone ukształtowanie, niż przed ingerencją przemysłową. Walory te zwiększają atrakcyjność miasta i gminy, służąc całej społeczności lokalnej.

Wraz z rosnącym znaczeniem ochrony środowiska naturalnego, rekultywacja terenów zdegradowanych bardzo zyskała na znaczeniu. To działanie przynoszące pozytywne skutki ekologiczne, społeczne, zdrowotne i ekonomiczne. Jest ważnym elementem postawy przedsiębiorstwa stosującego politykę Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, z przełożeniem na jego pozytywny wizerunek. Specjalizujemy się w przeprowadzaniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych na wysokim poziomie europejskim pod zdefiniowane przeznaczenie inwestycyjne. Umożliwiamy tym samym kopalniom i podległym im spółkom wypełnienie dyrektyw ustawy: Prawo ochrony środowiska.

Rekultywacja terenów zdegradowanych – Śląsk

Ma ona przebieg wieloetapowy. Na wstępie definiowane są kierunki i zakres przedsięwzięcia rewitalizacyjnego z odniesieniami do planów zagospodarowania przestrzeni. Stadium drugie obejmuje rekultywację techniczną obszarów pogórniczych z działaniami mającymi na celu ustalone w etapie projektowym ukształtowanie rzeźby terenu, zagospodarowanie stosunków wodnych, wzmocnienie zboczy skarp, odtworzenie aktywnej biologicznie warstwy gleby, a także stworzenie infrastruktury drogowej.

Finalny etap rewitalizacji terenów polega na rekonstrukcji biologicznej zboczy oraz zainicjowaniu aktywności biologicznej gleby przez reintrodukuję roślinności. W celu nadania obszarom zdegradowanym dobrych standardów agrarnych poprawiamy chemizm ziemi przez nawożenie oraz naprawiamy właściwości fizyczne pokładów skalnych.

Dysponujemy zaawansowanym zapleczem technologiczno-organizacyjnym oraz wysoko wykwalifikowanym personelem. Do prac rekultywacyjnych stosujemy wyłącznie sprawdzone rozwiązania i komponenty chemiczne i instalacyjne. Cechuje nas zarządzanie przez jakość, oraz wiarygodność i sumienność realizacyjna. Proponujemy profesjonalne usługi z zakresu rekultywacji trenów zdegradowanych podmiotom z Katowic, Chorzowa, Bytomia, Dąbrowy Górniczej, Gliwic, Jaworzna, Mysłowic, Sosnowca, Rudy Śląskiej, Tychów i Zabrza.

Działamy m.in. na terenie miast:

 • Bytom
 • Chorzów
 • Dąbrowa górnicza
 • Gliwice
 • Jaworzno
 • Katowice
 • Mysłowice
 • Ruda śląska
 • Sosnowiec
 • Tychy
 • Zabrze