510 571 522 biuro@eco-orlic.pl

Eco-Orlic sp. z o.o.

O FIRMIE

Eco-Orlic sp. z o.o. z siedzibą w Chorzowie to zakład utylizacji odpadów funkcjonujący na terenie całej aglomeracji śląskiej. Zajmujemy się działalnością usługową związaną z gospodarką odpadami. Zapewniamy utylizację i rekultywację przeprowadzane w sposób bezpieczny dla środowiska i zgodny z przepisami Unii Europejskiej. Prawo wspólnoty dotyczące gospodarowania produktami uciążliwymi dla otoczenia jest bardzo rygorystyczne – dokładnie określa dozwolone metody przetwarzania odpadów i uściśla, jak powinny przebiegać procesy recyklingu, jednak stanowi jedyną drogę do neutralizacji skutków przemysłowej działalności człowieka. Wiele wskazuje na to, że obecne czasy są tym momentem w dziejach ludzkości, w którym troska o środowisko powinna być dla nas priorytetem.

Składowanie i utylizacja odpadów

Specjalizujemy się w gospodarce odpadami, a więc w ich odbieraniu, składowaniu i utylizacji na terenie Sosnowca, Zabrza, Dąbrawy Górniczej oraz Jaworzna. Przyjmujemy między innymi ziemię, gruz i inne odpady budowlane.

Rekultywacja terenów

Równie ważną częścią naszej oferty jest rekultywacja terenów poprzemysłowych zdegradowanych przez działalność człowieka polegającą na wykorzystywaniu gleb w celach pozarolniczych na obszarze Mysłowic, Gliwic, Rudy śląskiej, a także Bytomia, Katowic i Chorzowa. Mowa tu między innymi o pozostałościach kopalni lub zamkniętych składowiskach śmieci. Są to tereny, którym można przywrócić wartości użytkowe i krajobrazowe, jednak wymaga to wieloetapowej pracy profesjonalistów. Składają się na nią takie procesy jak kształtowanie rzeźby terenu, oczyszczanie i nawożenie gleb, regulowanie stosunków wodnych, by ostatecznie możliwe stało się wprowadzenie na dany obszar roślinności.

Nie posiadamy stałego cennika usług, dlatego wszystkich zainteresowanych współpracą z naszą firmą zachęcamy do kontaktu. Ceny ustalamy indywidualnie z każdym klientem w zależności od czynników takich jak ilość, typ oraz metody przetwarzania, którym poddane zostaną przyjmowane odpady. Również rekultywacja terenów przemysłowych jest trudna do wyceny bez znajomości szczegółów przedsięwzięcia. Nasze dane kontaktowe znajdują się w odpowiedniej zakładce.