510 571 522 biuro@eco-orlic.pl

Cennik usług

Rekultywacja terenów pogórniczych i pokopalnianych, składowanie i gospodarka odpadami – Śląsk, Katowice, Sosnowiec, Zabrze, Tychy, Mysłowice, Jaworzno, Gliwice i Ruda Śląska – Cennik 

Utylizacja pozostałości po wydobyciu, produkcji i usługach na terenach przemysłowych to przedsięwzięcie wymagające odpowiedniego nakładu środków i przemyślanych decyzji. Gospodarka odpadami w Bytomiu czy Tychach wymaga nie tylko organizacji podstawowych czynności, takich jak wynajem i wywóz kontenerów na śmieci czy gruz. Oprócz standardowej działalności w naszej ofercie znajduje się rekultywacja terenów pokopalnianych i kompleksowa gospodarka odpadami. W śląskiej skali wymaga to złożonej logistyki i zaangażowania rozmaitego sprzętu, sił i środków. Miasta regionów Śląska i Zagłębia, na przykład Dąbrowa Górnicza, Gliwice lub Jaworzno i ich tereny przemysłowe oraz poprzemysłowe są wymagającymi lokalizacjami. Za każdym razem należy opracować indywidualny plan na przetwarzanie i składowanie odpadów. Naszą domeną jest gospodarka bieżącą produkcją śmieci oraz porządkowanie otoczenia po wyeksploatowanych zakładach w takich miejscach, jak m.in. Katowice czy Ruda Śląska. Podlegają wycenie w zależności od rodzaju nieczystości, ilości i tempa przyjmowanych odpadów, warunków składowania czy metod przetwarzania.

Wynajem kontenerów na odpady – cennik

W przypadku podstawowych usług dla firm i osób fizycznych z obszaru aglomeracji cennik jest stały. Nasze pojemniki na śmieci możemy ustawić w Sosnowcu, Zabrzu czy Mysłowicach, za każdym razem cena zależy od pojemności kontenerów oraz tego, czy nasz kontrahent wrzuci do nich gruz, czy odpady zmieszane. Kontenery mają szerokie zastosowanie. Można do nich oprócz gruzu wrzucać odpady gabarytowe, śmieci, ziemię czy zielone resztki. Poniżej znajdziecie Państwo cennik usług polegających na podstawieniu i wywozie kontenerów.

H2:Gospodarka odpadami – Katowice, Sosnowiec, Zabrze, Tychy, Mysłowice, Jaworzno, Ruda Śląska, Dąbrowa Górnicza, Bytom

Standardowy cennik wynajmu kontenerów o zróżnicowanych pojemnościach można przyjąć jako pewną podstawę rozliczeń w przypadku nieskomplikowanych operacji, jak np. przyjmowanie gruzu w Bytomiu. W wycenie złożonych usług należy wziąć pod uwagę wartości zmienne. Dlatego za każdym razem w skład ceny muszą wejść niestale parametry. Jako firma z doświadczeniem proponujemy naszym klientom wycenę bardziej skomplikowanych operacji. W naszej ofercie widnieje kompleksowa rekultywacja terenów pogórniczych. O kosztach zleceń decydują:

  • odległość od terenów poddanych rekultywacji do miejsc, gdzie możliwe jest składowanie lub przetwarzanie odpadów,
  • dostęp do miejsc, których dotyczy rekultywacja terenów poeksploatacyjnych, odległość od utwardzonych dróg, ukształtowanie terenu,
  • rodzaj odpadów i sposób zagospodarowania,
  • stopień zdewastowania i wielkość obszaru, na którym ma nastąpić rekultywacja,
  • skala wykonywanych prac, w skład których wejdą szeroko rozumiana gospodarka odpadami, przetwarzanie i składowanie odpadów.

W każdym przypadku usługi utylizacyjne mogą kształtować się inaczej, także w zależności od lokalizacji miejsca, w którym będzie realizowana rekultywacja terenów zdegradowanych – w Zabrzu, Tychach czy Gliwicach. Wszystkie te okoliczności musimy wziąć pod uwagę podczas wyceny, jakiej każdorazowo wymaga prawidłowa gospodarka odpadami. Zapraszamy Państwa do kontaktu w celu ustalenia indywidualnego kosztorysu na podstawie dostarczonych przez klienta informacji o stanie obszaru i potrzebach utylizacyjnych. Po uzyskaniu niezbędnych danych dokonamy rzetelnego ustalenia przewidywanych kosztów usług. Możemy np. podać cenę pełnej rekultywacji bądź częściowej usługi wywozu oraz składowania lub przerobu śmieci.

Na rynku usług utylizacyjnych funkcjonujemy od kilkunastu lat i cieszymy się zaufaniem naszych kontrahentów, na które pracujemy, codziennie wykonując prace związane z porządkowaniem, segregacją, składowaniem i gospodarką odpadami. Nasze wyceny odpowiadają rzeczywistej wartości prac i są równie rzetelne, jak podejście do obowiązków i wywiązywanie się z zawartych umów. Zapraszamy do współpracy wszystkie podmioty gospodarcze i klientów indywidualnych z Katowic, Gliwic, Zabrza, Mysłowic, Sosnowca i innych miast regionu Śląska i Zagłębia.

W sprawie cennika przyjmowanych odpadów prosimy o kontakt z dyrektorem zarządzającym, Rafałem Święsem, pod numerem telefonu 510 571 522.