510 571 522 biuro@eco-orlic.pl

Przyjmowanie odpadów niebezpiecznych – Śląsk, Chorzów, Katowice

Jednym z największych problemów współczesnego świata jest wciąż rosnąca ilość odpadów zalegających na wysypiskach śmieci i stanowiących coraz poważniejsze zagrożenie dla naszego otoczenia. Skażenie komponentów środowiska naturalnego – powietrza, gleb i wody – odbija się na naszym zdrowiu i sprawia, że życie na Ziemi z dekady na dekadę staje się coraz trudniejsze. W celu ochrony przyrody, której częścią bezsprzecznie jesteśmy, specjaliści od ochrony środowiska opracowali wiele nowoczesnych i przede wszystkim całkowicie bezpiecznych dla otoczenia metod składowania i skutecznego unieszkodliwiania zbędnych produktów powstałych w wyniku procesów produkcyjnych lub innych działalności człowieka. Eco-Orlic to firma, która z nich korzysta i oferuje swoje usługi wszystkim przedsiębiorstwom chcącym świadomie zarządzać produkowanymi odpadami.

Usługą oferowaną przez naszą firmę jest przyjmowanie odpadów niebezpiecznych, które wymagają przetworzenia oraz gospodarowanie nimi w sposób prawnie określony jako najlepszy. Ustanowione przez Unię Europejską przepisy dotyczące gospodarki odpadowej zakładają, że ważniejsze od samego unieszkodliwienia produktów zbędnych, jest ograniczenie ich powstawania. W związku z tym obowiązujące w państwach członkowskich wspólnoty regulacje prawne kładą nacisk na maksymalizację wykorzystania odpadów we wszystkich możliwych zastosowaniach, unieszkodliwienie, czyli zniszczenie ich traktując jako rozwiązanie absolutnie ostateczne.

Działamy w trosce o środowisko

Nazwa naszej firmy – Eco-Orlic – zobowiązuje. Działamy przede wszystkim, mając na celu ochronę środowiska naturalnego poprzez przyjmowanie odpadów niebezpiecznych i przetwarzanie ich w sposób, który w najmniejszym stopniu zagraża otaczającemu nas światu. Wykorzystujemy nowoczesne, ekologiczne, zalecane przez Unię Europejską metody gospodarowania odpadami, dzięki czemu zapobiegamy ich szkodliwemu oddziaływaniu na faunę, florę i atmosferę.

Do współpracy z Eco-Orlic zapraszamy przedsiębiorstwa, których działalność wiąże się z powstawaniem odpadów niebezpiecznych. Pełna lista produktów ubocznych przyjmowanych przez naszą firmę znajduje się w odpowiedniej zakładce. Zapraszamy do zapoznania się z nią przed wyrażeniem chęci skorzystania z naszych usług, a następnie do kontaktu drogą telefoniczną, mailową bądź osobistego. Choć nasza siedziba znajduje się w Chorzowie, obsługujemy klientów na terenie całej aglomeracji śląskiej.